ODLUKA O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA GLINE ODLUKA O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA GLINE
Odluka ODLUKA O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA GLINE

Odluka