Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme