Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline