Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline
Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline

Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline