Odluka o poništenju javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje Odluka o poništenju javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje
odluka o poništenju javnog poziva Odluka o poništenju javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje

odluka o poništenju javnog poziva