Odluka o poništenju javnog natječaja za poslove opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Gline