Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini
Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini   Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini