Odluka o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Gline