Predmetnu Odluku možete pogledati na poveznici niže:

Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku