Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu

 

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu