Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu   Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017.... Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu

 

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Gline za 2017. godinu