Od sutra tržnica na novoj lokaciji,(stari stočni sajam) od 8-13 sati. Molimo da se pridržavate svih propisanih mjera za suzbijanje Covida-19.