Obvezatnu preventivnu deratizaciju na području Grada Gline provodit će ADRIA GRUPA d.o.o Heinzelova 53 a, 10 000 Zagreb u razdoblju od 16.05.2016. – 27.05.2016. godine prema Planu provedbe.

Plan provedbe obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Gline