Obrazac o davanju suglasnosti za uklanjanje objekata

 

Suglasnost se može ovjeriti kod javnog bilježnika ili kod službenika Centra za obnovu Banovine, Trg Stjepana Radića 8 u Petrinji.

 

https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Potres//Suglasnost_vlasnika_za_uklanjanje_zgrade_23032021.docx