Ministarstvo branitelja u sklopu projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sufinancira 19 projekata u 17 gradova i općina, a ukupne su vrijednosti 1,5 milijuna kuna. Ugovori su potpisani 14. srpnja 2015. godine  sa ministrom Predragom Matićem u Gradu Petrinji.

Ovim projektom Gradu Glini je dodijeljeno 95. 000 kuna za ugradnju koso podizne platforme u zgradi Hrvatskog doma. Ugovor je potpisao gradonačelnik Grada Gline Milan Bakšić, čime je osiguran novac za cjelovitu obnovu Doma i riješen pristup za invalide. Aktualne radove na obnovi prilaza sufinanciralo je Ministarstvo kulture sa 150.000 kuna, novcem iz „Programa kulturnog razvitka“ za 2015. godinu, a radove izvodi tvrtka Komunalac Glina d.o.o.

Grad Glina je uz pomoć programa i projekata Ministarstva kulture i Ministarstva branitelja uspješno sufinancirao obnovu Hrvatskog doma. Kontinuiranim radom na obnovi Doma, počevši 2014. godine sa projektom obnove fasade, povezana su ukupno tri projekta kojima je Grad cjelovito renovirao svoju kulturnu ustanovu.