Kandidacijske liste i zbirna lista

Rješenje o ispravku pravovaljane kandidature i zbirne liste za izbor zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine