Objava zbirne liste pravo valjano predloženih kandidatura za zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz reda srpske nacionalne manjine Objava zbirne liste pravo valjano predloženih kandidatura za zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz reda srpske nacionalne manjine
Kandidacijske liste i zbirna lista Rješenje o ispravku pravovaljane kandidature i zbirne liste za izbor zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz reda pripadnika srpske nacionalne... Objava zbirne liste pravo valjano predloženih kandidatura za zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz reda srpske nacionalne manjine

Kandidacijske liste i zbirna lista

Rješenje o ispravku pravovaljane kandidature i zbirne liste za izbor zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine