Objava zbirne liste pravo valjano predloženih kandidatura za gradonačelnika Grada Gline i njegova zamjenika Objava zbirne liste pravo valjano predloženih kandidatura za gradonačelnika Grada Gline i njegova zamjenika
Kandidacijske liste i zbirna lista Objava zbirne liste pravo valjano predloženih kandidatura za gradonačelnika Grada Gline i njegova zamjenika

Kandidacijske liste i zbirna lista