Objava rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Grada Gline Objava rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Grada Gline
rješenje za biračke odbore Objava rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Grada Gline

rješenje za biračke odbore