Objava pravovaljanih lista kandidata i zbirne lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini Objava pravovaljanih lista kandidata i zbirne lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini
Lista IDC Lista SNV Zbirna lista Objava pravovaljanih lista kandidata i zbirne lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Glini

Lista IDC

Lista SNV

Zbirna lista