Kandidacijske liste i zbirna lista

Rješenje o ispravku pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova gradskog vijeća Grada Gline