Objava pravo valjano predloženih kandidacijskih lista i zbirne liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Gline Objava pravo valjano predloženih kandidacijskih lista i zbirne liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Gline
Kandidacijske liste i zbirna lista Rješenje o ispravku pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova gradskog vijeća Grada Gline Objava pravo valjano predloženih kandidacijskih lista i zbirne liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Gline

Kandidacijske liste i zbirna lista

Rješenje o ispravku pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova gradskog vijeća Grada Gline