U nastavku obilaska glinskih naselja, 24.08.2017. godine, a u dogovoru gradonačelnika Grada Gline Stjepana Kostanjevića te predsjednika Gradskog vijeća Željka Šešerina, izaslanstva su obišla naselja od Gornje Bučice do Ilovačka.

Na terenu su mogli točno vidjeti zahtjeve mještana što je potrebno hitno napraviti i što bi se moglo poboljšati. Uz gradonačelnika Kostanjevića te predsjednika Gradskog vijeća Šešerina, u izaslanstvu su bili i zamjenik gradonačelnika Dario Žinić, potpredsjednik Vijeća Nikola Vrbanac, vijećnica Štefica Šebek te vijećnica Županijske skupštine Dubravka Medved.

Izaslanstva će obići sva naselja i njihove mještane koja se nalaze na području grada Gline.