30.4.2020. godine u vremenu od 23:00 sata do 6:00 sati privremeno će se obustaviti isporuka vodne usluge zbog radova u sljedećim ulicama: Plitvička ulica, Ulica dr. Đure Augustinovića i Ulica J. Fratrovića.