Svi prijavitelji obvezni su dostaviti Izvornik Potvrde Porezne uprave o stanju duga organizacije koji nije stariji od 30 dana od objave Natječaja (15. travnja).

Obavještavamo kako su svi prijavitelji na natječaj (udruge, zaklade i druge neprofitne ustanove) obvezni dostaviti Izvornik Potvrde Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, iz koje je vidljivo da organizacija nema duga.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana raspisivanja ovog natječaja, tj. od 15. travnja 2014. godine.

U skladu s tim je promijenjen i dio natječajne dokumentacije za ovaj natječaj i to:

– Upute za prijavu građanske akcije
– Opisni obrazac prijave

Upute za prijavu gradanske akcije

Opisni obrazac prijave NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI

Napominjemo kako će se od prijavitelja čije su prijave na natječaj zaprimljene prije objave ove obavijesti zatražiti dopuna propisane natječajne dokumentacije nakon provedenog Komisijskog otvaranja prijava.

Sve dodatne informacije potražite na www.civilnodrustvo-istra.hr.

Izvor: www.civilnodrustvo-istra.hr