Potrošači i korisnici usluga (opskrba pitkom vodom i odvoz komunalnog otpada) obavještavamo Vas da je 20. srpnja 2015. godine počela s radom blagajna u Komunalcu Glina d.o.o., Petrinjska 4, Glina gdje ćete moći bez naknade plaćati račune za vodu i smeće.

 Radno vrijeme blagajne je od 8:00 do 11:00 sati svakim radnim danom od ponedjeljka do petka.

 KOMUNALAC GLINA d.o.o.

[list type=”arrow”]

[/list]