Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije organizira akciju
„Prateći list“- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.
Akcija će se održati prema slijedećem rasporedu:
– Velika Ludina – 07.07.2023., 08.00 – 11.00 (Abundan d.o.o. – Sv.Mihovila 19)
– Kutina – 10.07.2023., 08.00 – 11.00 (Kod Društvenog doma – Radićeva ulica)
– Lipovljani – 10.07.2023., 12.00 – 14.00 (Kod Veterinarske ambulante – Sajmišna ulica)
– Glina – 12.07.2023., 08.00 – 11.00 (Komunalac Glina d.o.o. – Jukinačka 104)
– Sisak – 12.07.2023., 12.30 – 16.00 (PZ Prvča – Barice Rapić 1a)
– Popovača – 14.07.2023., 08.00 – 11.00 (Sajmište – Moslavačka 12)
– Sunja – 26.07.2023., 08.00 – 11.00 (Stočni sajam – Sajmište bb)
Akcijom „Prateći list“ osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih
tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF Croatia, Bayer
Crop Science (Monsanto), Belchim Crop Protection HR (Orchem), Chromos Agro, Danon, Corteva
Agriscience (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals (Genera),
Stockton, Syngenta Agro.
U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji
financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu
sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.
Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki, koje nisu dio projekta,
obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.
Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG)
koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na gore
navedenim punktovima takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o.
ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način.
Mole se poljoprivrednici koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m 3 )  da ne donose
ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, 0800 0003,
ekologija@ciak.hr ) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku
razvoju poljoprivrede