Obavijest o provedbi II. adulticidnog i VI. larvicidnog tretmana suzbijanja komaraca na području Grada Gline 29.07.2021. godine