Obavijest o promjeni žiro-računa i uplate putem Internet bankarstva Obavijest o promjeni žiro-računa i uplate putem Internet bankarstva
Molimo korisnike koji putem Internet bankarstva plaćaju komunalnu naknadu i slične usluge da ručno upišu novi IBAN Grada Gline: HR1823900011812100003 i ostale podatke. Hvala na... Obavijest o promjeni žiro-računa i uplate putem Internet bankarstva

Molimo korisnike koji putem Internet bankarstva plaćaju komunalnu naknadu i slične usluge da ručno upišu novi IBAN Grada Gline: HR1823900011812100003 i ostale podatke.

Hvala na razumijevanju!

Grad Glina

Obavijest o promjeni žiro-računa