Sukladno članku 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) župan Sisačko-moslavačke županije proglasio je prirodnu nepogodu -Mraz na području Grada Gline zbog velikih šteta nastalih na višegodišnjim nasadima kao posljedica niskih temperatura – mraza koji je zahvatio područje Grada Gline u razdoblju od 01. travnja do 24. travnja 2020. godine  Odlukom o proglašenju prirodne nepogode  –Mraz na području Grada Gline KLASA: 361-07/20-01/07, URBROJ: 2176/01-02-20-1 od 04. 05. 2020. godine.

Prijave štete od prirodne nepogode zaprimati će se do 12. svibnja 2020. godine.

Prijave  se podnose na obrascu prijave (Obrazac PN) koji se može preuzeti na porti Grada Gline ili na Internet stranici Grada Gline www. grad-glina.hr

Informacije vezane na prijavu štete mogu se dobiti u razdoblju od 04.05.2020.g. do 08.05.2020.g. na brojeve telefona 044/551-619 i  044/551-605 te u razdoblju od 11.05. 2020.g. do 12.05.2020.g. na brojeve telefona 044/551-616 i 044/551-609.

 

Ispunjeni i potpisani obrazac prijave predaje se u zgradi Grada Gline, Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2  ili se dostavlja skeniran na e-mail adresu poljoprivreda@grad-glina.hr

Odluka

Obrazac prijave PRILOG 2