O B A V I J E S T

O LJETNOM RADNOM VREMENU GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE

RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE

OD 1. LIPNJA 2023. DO 1. RUJNA 2023.

OD 7,00 DO 15,00 SATI

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA

OD 7,00 DO 15,00 SATI

PAUZA OD 11,00 DO 11,30 SATI