OBAVIJEST O JAVNOM NATJEĈAJU – TAJNICA GRADONAČELNIKA

JAVNI NATJEČAJ – Grad Glina

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti