Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu – upravni referent – komunalni redar