Grad Glina će za učenike Osnovne škole Glina i učenike s područja Grada Gline koji pohađaju osnovnu školu Pokupsko za sve obvezne i izborne predmete financirati nabavu radnog materijala za školsku godinu 2021./2022. prema popisu Osnovne škole Glina i Osnovne škole Pokupsko.

Zahtjevi za financiranje radnih materijala podnositi će se Gradu Glina, Uredu gradonačelnika putem e-maila: pisarnica@grad-glina.hr ili osobno u pisarnici Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2, ( u kontejneru broj 1 iza zgrade gradske uprave ). Za sva eventualna pitanja osoba za kontakt: Duško Gruborović, upravni referent za društvene djelatnosti, telefon: 044/551-607.

 

ODLUKA – udžbenici 2021.

OBRAZAC ZAHTJEVA – UDŽBENICI 2021.