REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD GLINA GRADONAČELNIK Klasa: 310-02/13-01/01 Urbroj: 2176/20-02-13-12 Glina, 20. veljača 2013. Temeljem članka 157. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi...

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA
GRADONAČELNIK
Klasa: 310-02/13-01/01
Urbroj: 2176/20-02-13-12 Glina, 20. veljača 2013.
Temeljem članka 157. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.) donosi se u otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša – II. faza slijedeća ODLUKA

1. Nastavlja se postupak javne nabave u gornjoj stvari temeljem Zaključka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Klasa: UP/II-034-02/13-01/105, Urbroj: 354-01/13-5 od 14. veljače 2013.g.
2. Mijenja se rok za dostavu i otvaranje ponuda s datuma 05. veljače u datum 06. ožujak 2013. u 10.00 h u Glini, Trg bana J. Jelačića 2.

GRADONAČELNIK
Milan Bakšić

OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA I ISPRAVKU ROKA

 

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.