Od ponedjeljka 11. svibnja 2020. godine odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti će se u jutarnjem terminu od 7.30 do 15.30h.
Komunalac Glina d.o.o.