Poštovani korisnici ,
Obavještavamo Vas da Komunalac Glina d.o.o. od ponedjeljka ( 04. 01. 2021.) nastavlja s odvozom miješanog komunalnog otpada po redovnom dosadašnjem rasporedu.
Komunalac Glina d.o.o.