KOMUNALAC GLINA d.o.o. za komunalne djelatnosti
Petrinjska 4, 44400 GLINA
upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu – stalne službe u Sisku (MBS : 080269327)
Tel. : +385 44 527 891, Telefax: +385 44 527 895
e – mail: info@komunalac-glina.hr

Obavijest: dana 15.travnja 2013. Godine započinje akcija skupljanja glomaznoga otpada na području Grada Gline – proljeće 2013.
Godine na lokacijama redovnoga skupljanja miješanoga komunalnoga otpada prema slijedećem rasporedu:

KORISNICI – LOKACIJE:

 • PONEDJELJAK 15. TRAVNJA, 2013. GODINE:

  N. TESLE, PLIVSKA, CIGLANSKA, RAVNICE, ZABAŠĆE, BAJERSKA, SVIBOVAC, IVAR, LIVADNA, RADNIČKA, K. ZVONIMIRA,PODLUŽJE, SALAŠKA, POLJARI, SISAČKA, 6. KOLOVOZA, ZATIŠJE

 • UTORAK 16. TRAVNJA, 2013. GODINE:

  TRG BANA J. JELAČIĆA, S. I A. RADIĆA, TRG DR. F. TU?MANA, HRVATSKOG PLEMIĆA VUKA, TRG PETRA KREŠIMIRA, VRBIK, DUBAC, HRAŠĆE, BREZNICA, ŽIRJE, TRSTIK

 • SRIJEDA 17. TRAVNJA, 2013. GODINE:

  LOKVANJ, RIBIČKA, GLINIŠTE, KOLODVORSKA, MAJSKA, DVORSKA, VLATKA MAČEKA, MAJSKE POLJANE, SVRAČICA, MAJA, ROVIŠKA, JOŠEVICA

 • ČETVRTAK 18. TRAVNJA, 2013. GODINE:

  Đ.AUGUSTINOVIĆA, J. FRATROVIĆA, POLJICA, KNINSKA, PČELARSKA, VOĆARSKA, ŽELJEZNIČKI PUT, PLITVIČKA, M. GUPCA, J. ŠEMERCA, J. POGLEDIĆA, VRELSKA, ŠAŠ, ZELENJAK, KOTARI, ŠEVAR, IVERJE

 • PETAK 19. TRAVNJA, 2013. GODINE:

  PROMINSKA, LOVAČKA, PRUŽNA, KOZARICA, PADINA, NUŠTARSKA, KONAVLJANSKA, GORNJE SELIŠTE, DONJE SELIŠTE, KLOBUČARI, TUK, TRATINA, SREDNJACI, IVERJE

 • PONEDJELJAK 22. TRAVNJA, 2013. GODINE:

  JUKINAČKA, SVETI KRIŽ, POLJSKI PUT, J.CRNKOVIĆA, PREKOPA, KIHALAC, NOVO SELO GLINSKO, MARIN BROD, DVORIŠĆE, HA?ER, ŠATORNJA, G.VIDUŠEVAC, D. VIDUŠEVAC

 • UTORAK 23. TRAVNJA, 2013. GODINE:

  A. KOVAČIĆA, K. BRANIMIRA, P. LEBERA, F. ŽUŽEKA, Z. ŠULENTIĆA, HRVATSKOG PROLJEĆA, DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA, MATICE HRVATSKE, OGRANAK I, OGRANAK II

 • SRIJEDA 24. TRAVNJA, 2013. GODINE:

  FRANKOPANSKA, VINOGRADSKA, HRV. SOKOLA, VATROGASNA, HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, KANAL, KRIVA, PILANSKA, J. MRGANA, A.STARČEVIĆA, CVJETNI TRG, RUŽIČNJAK, I. ANDRIĆA

 • ČETVRTAK 25. TRAVNJA, 2013. GODINE:

  POKUPLJANSKA, TOPLIČKA, LOM, VIDUŠEVAČKA, K. TOMISLAVA, VUKOVARSKA, ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA, ZAGREBAČKA, RUNJANINOVA, HRVATSKA, TOMISLAVA ROMA, PETRINJSKA

 • PETAK 26. TRAVNJA, 2013. GODINE:

  POTOČNICA, SV. FLORIJANA, V. NAZORA, P. PRERADOVIĆA, A.MIHANOVIĆA, P.KRIŽANIĆA, I. G. KOVAČIĆA, KLANAC, MLINARSKA, LANIŠĆE, ZUKVE, OBRONAK, PODBREŽJE, ORANICE, PREČAC, CRET

Molimo pridržavajte se rasporeda i uputa o vrsti otpada kako bi skupljanje proveli neometano !!

 

UPUTE ZA SKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA  – PROLJEĆE 2013. (TRAVANJ 2013.) GODINE

 1. Strogo se pridržavati OBAVIJESTI akcije skupljanja glomaznog otpada
 2. Ovim skuplajnjem obuhvaćena su samo kućanstva i pravni subjekti redovnog korištenja odvoza miješanog komunalnog otpada, ostalima je strogo zabranjeno
 3. Skuplja se sav glomazni otpad odjednom: DRVO, METAL, PLASTIKA…
 4. Skupljeni otpad privremeno se odlaže na predviđeno mjesto dok se ne preda ovlaštenom oporabitelju
 5. Ne skuplja se:
  • građevinski otpad (keramika, beton, šuta, cigla…),
  • opasni otpad (kiseline, boje, lakovi, pesticidi, ambalaža istih….),
  • električni otpad (zamrzivači, hladnjaci, perilice, računala…)

  Za korisnike usluge redovnog skupljanja miješanoga komunalnog otpada:

 6. Iznijeti otpad na pristupačno mjesto vozilu za skupljanje uz glavnu prometnicu ili u spremnik,  AKO JE POSTAVLJEN (kontejner 5 m3) na kojemu je natpis SAMO ZA GLOMAZNI OTPAD!!!
 7. Nikako NE odlagati glomazni otpad u veće zajedničke posude za komunalni otpad (POSUDE KOJE SU ZADUŽENE U KOMUNALCU GLINA d.o.o.)
 8. Predlažemo uređivanje zajedničkih prostorija u stambenim zgradama – predstavnici stanara neka organiziraju čišćenje
 9. Nije potrebno razvrstavanje na mjestu skupljanja
 10. Obavezno iznijeti dan ranije otpad
 11. Ukoliko niste iznijeli otpad prije sakupljanja za određenu lokaciju (ulicu), molimo isti odložite kasnije u bilo koji drugi spremnik prema OBAVIJESTI skupljanja glomaznoga otpada
 12. Električni otpad koji se ne skuplja (pod 5.c) skupljati će se zasebno uz prethodnu obavijest

 

Molimo korisnike neka se pridržavaju uputa i Obavijesti o skupljanju glomaznoga otpada kako ne bi došlo do nepotrebnih intervencija nadležnih tijela zaštite okoliša, kao i organizatora akcije skupljanja glomaznoga otpada – Proljeće 2013. godine

Za sve informacije kontaktirajte Upravu Komunalca Glina d.o.o. na broj telefona 044/527-898

KOMUNALAC GLINA d.o.o.