Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2016. godinu