Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2016. godinu