O B A V I J E S T

O LJETNOM RADNOM VREMENU GRADSKE UPRAVE

RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE GRADA GLINE

OD 31. SVIBNJA 2022. DO 02. RUJNA 2022. JE

OD 7,00 DO 15,00 SATI

 

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA JE

OD 7,00 DO 15,00 SATI

 

PAUZA JE OD 11,00 DO 11,30 SATI