Vodovod Glina dobio je novi radni stroj, JCB. Tom prilikom, direktor Vodovoda Matija Rom, izjavio je da je stroj nabavljen uz pomoć uprave Grada Gline. Do sada smo imali stroj u najmu, a sada imamo naš vlastiti, koji će biti od velike pomoći u našem radu.

Uz radnike Vodovoda i Komunalca te njihove direktorice, Suzane Piškor, na primopredaji stroja bio je i gradonačelnik Stjepan Kostanjević koji je izjavio da je tijekom prošle godine Grad Glina osigurao 200.000,00 kn pomoći Vodovodu.

Početkom ove godine stigao je novi stroj koji će zasigurno pomoći Vodovodu za kvalitetnije radove i kvalitetniju distribuciju vode do naših građana. Također će se koristiti za popravke na staroj, kao i radove na novoj mreži koja bi ove godine trebala krenuti prema Maji i Dragotini. Projektna dokumentacija je gotova i u pregovorima smo s Hrvatskim vodama koje bi trebale s nama sudjelovati u realizaciji ovog projekta zaključio je gradonačelnik.