Zahvaljujući sredstvima Grada Gline, Sisačko-moslavačke županije, Doma zdravlja Petrinja-Ispostave Glina za dijagnostički laboratorij u Glini, gotovo 15.000 stanovnika Gline, Topuskog i Gvozda imat će kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

Nabavljena su dva vrijedna uređaja za laboratorijsku dijagnostiku – biokemijski i hematološki analizator, čija je vrijednost  270.000 kuna, a laboratorij u kojem se dnevno obradi gotovo 100 pacijenata, izvan je standarda zdravstvene zaštite i financira se iz sredstava koja nisu ugovorena sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Glina je za kupnju novih uređaja iz svog proračuna izdvojila oko 100.000 kuna, rekao je gradonačelnik Stjepan Kostanjević, a sve u svrhu poboljšanja uvjeta zdravstvene zaštite, gdje naši građani neće trebati ići izvan Gline za potrebe analiza koje se mogu ovdje obaviti. Na kraju, gradonačelnik se zahvalio Županiji i Domu zdravlja te da se nada daljnjoj suradnji.

Ovo je dobar primjer zajedničke skrbi grada i županije za stanovnike ovog područja, naglasio je župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić koji je svečano pustio u rad nove analizatore. Župan je naglasio da će Županija i dalje nastaviti ulagati u povišeni zdravstveni standard svojih stanovnika, a stanovnicima Gline obećao je kako se glinski laboratorij neće ukidati.

Na svečanosti puštanja u rad dvaju novih dijagnostičkih uređaja bila je i zamjenica glinskog gradonačelnika Sanja Štingl Vlašić, ujedno i ginekologinja u Domu zdravlja, koja je izjavila da je ovo poseban dan za Glinu, jer je on izvan standarda zdravstvene zaštite jer je potrebno 40.000 stanovnika. Veliki je to doprinos za kvalitetu laboratorijskih usluga koje će koristiti svi liječnici u Domu zdravlja, na korist pacijenata, pogotovo djece.

Nakon svečanog puštanja u rad novih uređaja, županu Žiniću i gradonačelniku Kostanjeviću, djelatnici glinskog Doma zdravlja izvadili su krv koja će biti analizirana na  novim uređajima.