Sukladno Odluci o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline, a po provedenim natječajima za davanje u zakup poslovnog prostora, Grad Glina zaključio je s najpovoljnijim ponuditeljem Šumarstvom Vis d.o.o. Glina ugovore o zakupu poslovnog prostora u Poduzetničkoj zoni „Željezara“ Glina.

U zakupljenom prostoru tvrtka Vis d.o.o. obavljat će djelatnost proizvodnje ogrjevnog drveta za prodaju na domaćem i inozemnom tržištu što uključuje i otvaranje novih radnih mjesta.

Ugovori o zakupu poslovnog prostora uključuju:

-poslovni prostor u ukupnoj površini od 5.433 m2, koji se sastoji od proizvodne hale i poslovne zgrade i pripadajuće zemljište u ukupnoj površini od 10.351 m2 i
– poslovni prostor u ukupnoj površini od 860 m2, koji se sastoji od proizvodne hale i poslovne zgrade i pripadajuće zemljište uz poslovni prostor u ukupnoj površini od 3.507 m2