Nezavisna lista – Financijski plan za 2018. godinu