Naziv projekta:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Kapelnikovog stana, Trg Petra Krešimira IV 2, Glina

Kratki opis projekta:

Projektom je zadana izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te cjelovita obnova zgrade na adresi Trg Petra Krešimira IV 2 koja podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnog dobra, sanaciju štete od potresa te ojačanje konstrukcije.

Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je štetu na zgradi na adresi Trg Petra Krešimira IV, koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Gline pod brojem Z-2919. Identificirana su oštećenja koja su nastala uslijed serije potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine. Pregledom građevine uočena teška oštećenja etaže potkrovlja. Na predmetnoj građevini došlo je i do izbočavanja zabatnih zidova te je došlo do oštećenja zidanih vijenaca i nadozida, uslijed gibanja krovne konstrukcije prilikom potresa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta su izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja  kao mjere zaštite i očuvanja, te obnova zgrade na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2 radi očuvanja svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa i ojačanja konstrukcije, s ciljem sprječavanja nezgoda i daljnjih oštećenja kako bi se povećala statička otpornost građevine te s ciljem postizanja ponovne uporabljivosti i funkcionalnosti objekta. Projekt će rezultirati cjelovitom obnovom zgrade na adresi Trg Petra Krešimira IV 2, Glina koja je upisana u Registar kulturnih dobara kao dio kulturno-povijesne cjeline Grada Gline pod brojem Z-2919.

Ukupna vrijednost projekta:

4.694.250,00 HRK

Iznos koji financira EU:

100%

Razdoblje provedbe projekta:

28.12.2020.-15.05.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Janković, gradonačelnik, gradonacelnik@grad-glina.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr..