Na temelju članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, br. 15/09, Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2012./2013., KLASA: 604-02/12-01/02 URBROJ: 2176/01-02-12-1 od 20. srpnja 2012. godine Povjerenstvo za dodjelu učeničkih stipendija raspisuje

 

NATJEČAJ

 za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2012./2013.

 

1. Programom javnih potreba u školstvu Sisačko – moslavačke županije utvrđena je dodjela    45 stipendija za školsku godinu 2012./2013. učenicima srednjih škola s područja Sisačko- moslavačke županije.

 

2. Pravo prijave na Natječaj imaju:

 • učenici koji imaju prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije
 • učenici koji imaju status redovitog učenika srednje četverogodišnje škole
 • učenici koji se školuju izvan Sisačko-moslavačke županije ukoliko na području Sisačko-moslavačke županije ne postoji škola s takvim zanimanjem

Visina stipendije iznosi 500,00 kuna

3. Na Natječaj se ne mogu javljati učenici trogodišnjih obrtničkih zanimanja.

4. Dokumentacija potrebna za prijavu na Natječaj

Prijavnica

Izjava o neprimanju stipendije iz drugih izvora (sastavni dio prijavnice)

Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva (sastavni dio prijavnice)

Izjava o pohađanju škole izvan mjesta prebivališta (sastavni dio prijavnice)

 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Uvjerenje o upisu u školu
 • Preslik osobne iskaznice
 • Preslik svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno preslik svjedodžbe završnog razreda osnovne škole, za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole
 • Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva u zadnja 3 mjeseca (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentaciju, stalna socijalna pomoć)
 • Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu o obavljanju samostalne djelatnosti (obrt, poljoprivreda i sl.) za punoljetne članove domaćinstva
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

Dokaz kojim se ostvaruju dodatni bodovi:

 • sudionici na međunarodnim, državnim natjecanjima
 • učenici bez oba ili jednog roditelja (smrtni list)
 • braća ili sestre predškolske dobi, u osnovnoj školi, srednjoj školi ili na fakultetu (potvrda)

 

Dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

Molbe s nepotpunom dokumentacijom i dospjele izvan roka neće se razmatrati.

Prijavnica za Natječaj može se izlistati na WEB stranici Županije (www.smz.hr) ili podignuti u zgradi Županije (S. i A. Radića 36, Sisak)

 

Odluka o korisnicima stipendije i bodovna lista bit će objavljeni na oglasnoj ploči Županije i na službenim internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije trideseti  dan nakon objave Natječaja.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Nakon završenog odabira dokumenti se ne vraćaju kandidatima koji nisu ispunili sve potrebne uvjete Natječaja.

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom i naznakom „Prijava za učeničku  stipendiju“ treba dostaviti u roku od 12 dana od dana objave Natječaja na adresu:

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

„Prijava za učeničku stipendiju“

S. i A. Radića 36

44000     S I S A K

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/09/Natječaj-2012-13.pdf” target=””]Natječaj 2012-13[/button]

[button color=” light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2012/09/PRIJAVNICA.doc” target=””]PRIJAVNICA[/button]