NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja grada Gline

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja grada Gline

By |2016-05-23T10:10:02+02:004. November 2015.|Natječaj|

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Gline

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/11/natjecaja-za-ucenike.pdf” target=”_blank”]NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Gline[/button]
Grad Glina raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Grada Gline

1. Grad Glina će u školskoj godini 2013/14. dodijeliti 5 stipendija u pojedinačnom iznosu od 400,00 kn mjesečno učenicima srednjih škola s područja Grada Gline.
2. Pravo prijave na natječaj imaju redoviti učenici srednjih škola koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Gline, a koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Grada Gline (limar, krovopokrivač, mesar, tesar, slastičar, autolimar, dimnjačar, zavarivač, zidar, mlinar, strojarstvo, elektrotehnika, zanimanja u području IT tehnologije i CNC operateri).
3. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:
1. zamolba
2. potvrda o prebivalištu
3. rodni list (original ili fotokopija)
4. domovnica (original ili fotokopija)
5. potvrda srednje škole o upisu na školovanje za tekuću školsku godinu uz obveznu naznaku zanimanja za koje se učenik školuje
6. svjedodžbe za prethodne dvije godine školovanja (fotokopije)
7. izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva potpisanu od strane roditelja ili staratelja učenika podnositelja zamolbe ako nije punoljetan
8. dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja
9. uvjerenje Porezne uprave o prihodima za sve članove zajedničkog domaćinstva
10. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
11. dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima iz područja školskog programa koji učenik pohađa
12. dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (učenik čija su oba roditelja poginula u Domovinskom ratu, učenik invalid Domovinskog rata, učenik bez oba roditelja, učenik kome je jedan roditelj poginuo u Domovinskom ratu, učenik čiji je roditelj HRVI Domovinskog rata, učenik invalid, učenik bez jednog roditelja, učenik čiji je roditelj sudionik Domovinskog rata, učenik čiji su roditelji rastavljeni a nije primalac naknade za uzdržavanje jednog roditelja, učenik čiji je brat ili sestra student ili u srednjoj ili osnovnoj školi ili predškolske dobi)
Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.
3. Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom i naznakom «Učenici-stipendije-ne otvarati» treba dostaviti u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Grad Glina, Stručna služba Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina.
4. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

GRAD GLINA

By |2016-05-23T09:29:05+02:0013. November 2013.|Uncategorized|
Go to Top