NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja grada Gline

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja grada Gline

Odluku o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Gline

By |2016-05-23T10:09:52+02:004. November 2015.|Natječaj|

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Gline

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/11/natjecaja-za-studente.pdf” target=”_blank”]NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Gline[/button]

Grad Glina raspisuje
NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Gline
1. Grad Glina će u školskoj godini 2013/14. dodijeliti 8 stipendija studentima s područja Grada Gline u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 800,00 kn.
2. Pravo prijave na natječaj imaju redovni studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Gline i koji su studenti druge ili više godine studija.
3. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:
a.) zamolba
b.) potvrda o prebivalištu
c.) fotokopija osobne iskaznice
d.) rodni list (original ili fotokopija)
e.) potvrda fakulteta o upisu na redovito školovanje za tekuću školsku godinu
f.) uvjerenje fakulteta o duljini trajanja studijskog programa koji podnositelj pohađa
g.) prijepis ocjena s fakulteta za redovite studente
h.) izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
i.) dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja
j.) uvjerenje Porezne uprave o prihodima za sve članove zajedničkog domaćinstva
k.) uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
l.) dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima iz područja upisanog studija i dokaz o sudjelovanju u znanstvenim istraživanjima i objavljenim radovima iz predmeta vezanih uz studij
m.) dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student čija su oba roditelja poginula u Domovinskom ratu, student invalid Domovinskog rata, student bez oba roditelja, student kome je jedan roditelj poginuo u Domovinskom ratu, student čiji je roditelj HRVI Domovinskog rata, student invalid, student bez jednog roditelja, student sudionik Domovinskog rata, student čiji je roditelj sudionik Domovinskog rata, student čiji su roditelji rastavljeni a nije primalac naknade za uzdržavanje jednog roditelja, student čiji je brat ili sestra student ili u srednjoj ili osnovnoj školi ili predškolske dobi)
n.) Izjavu da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom i da ne ostvaruju drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije, što dokazuje pisanom izjavom punoljetnog kandidata ovjerenom kod javnog bilježnika.
Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.
4. Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom i naznakom «Studenti-stipendije-ne otvarati» treba dostaviti u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Grad Glina, Stručna služba Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina.
5. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
GRAD GLINA

By |2016-05-23T09:28:35+02:0013. November 2013.|Uncategorized|
Go to Top