Sukladno zaključcima Vlade Republike Hrvatske od 23.12.2021. produljuju se mjere oslobađanja od plaćanja električne energije, RTV pretplate te prijevoza autocestom i željeznicom za područje Sisačko-moslavačke županije do kraja lipnja 2022. godine

Krajnji kupci iz kategorije kućanstvo stradali u potresu moraju zadovoljavati jedan od uvjeta:

– da su bili nastanjeni u stambenim objektima kojima je dodijeljena oznaka kategorije oštećenja i uporabljivosti građevina: NI – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja; N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja; PN1 – Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled i PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije, a koji su obilježeni istaknutom crvenom odnosno žutom naljepnicom, te koji se nalaze u zamjenskom smještaju, privremenom smještaju u kontejnerima ili kontejnerskim naseljima ili kolektivnom smještaju u organizaciji lokalne samouprave na području jedinica lokalne samouprave iz  stavka 1 ove točke

– da su korisnici ili su članovi njihovog kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili imaju priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

 

Zaključak-HRT

Zaključak-HŽ

Zaključak-HEP

Zaključak-HAC