U prosincu 2016. godine Grad Glina se javio na prvi natječaj za provedbu Mjere M7. Operacija 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta sa projektom „Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u Ulici kralja Tomislava u Glini“.

Od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju projekt je prihvatljiv za financiranje te će predmetni projekt biti financiran u iznosu 2.873.422,00 kune iz sredstava Europske unije.