Zalaganjem gradonačelnika Grada Gline, Stjepana Kostanjevića, započeti su i završeni radovi na održavanju šumske ceste KO Dvorišće i KO Viduševac za koje su odobrena financijska sredstva po javnom pozivu Hrvatskih šuma za financiranje radova održavanja šumske ceste kroz šume šumoposjednika.

Cesta u dužini 2.700 metara, a koja će uvelike olakšati prometovanje šumoposjednicima i vinogradarima, vrijedna je oko milijun i pol kuna.

Prilikom obilaska dionice završenih radova, gradonačelnik se sa svojim suradnicima susreo s izvođačima radova te predstavnicima Pilane Šantek.