1. Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika
  2. Zahtjev za izdavanje dozvole za  obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Gline