Gradonačelnik Grada Gline, Stjepan Kostanjević, 3. svibnja 2018. primio je najuspješnije učenike Srednje škole Glina koji su na županijskim i međužupanijski natjecanjima i smotrama osvojili jedno od prva tri mjesta te učenike koji su se plasirali na državna natjecanja te im čestitao na uspjehu.
Na školskim je natjecanjima sudjelovalo 72 učenika u pojedinačnim kategorijama ili 36% od ukupnog broja učenika škole te 40-ak učenika u skupnim kategorijama.
Na županijska su se natjecanja plasirala 34 učenika i to iz povijesti, hrvatskog, engleskog i njemačkog jezika, filozofije, matematike, fizike, biologije, informatike, elektrotehnike, računovodstva, smotri Lidrana te u kategoriji prodavač, a u skupnim su natjecanjima učenici predstavljali školu na Lidranu, vjeronaučnoj olimpijadi, vježbeničkoj tvrtci, mladom poduzetniku, mladeži Crvenog križa te krosu.

Pojedinačna natjecanja:
Jedno od prva tri mjesta zauzelo je 19 učenika i to 3 prva, 8 drugih i 8 trećih mjesta:

POVIJEST (mentorica: Tatjana Šimundić, prof.)
David Car 2.a – 1. mjesto
Vilim Vlašić 1.a – 1. mjesto
Bartol Bueno Bartolić 4. a – 2. mjesto
Fran Kovačević 1. a – 3. mjesto

HRVATSKI JEZIK (mentorica: Ljerka Iharoš, prof.)
Mateja Jurković 1. a – 2. mjesto

HRVATSKI JEZIK (mentorica: Martina Grbeša, prof.)
Maja Dražić 4. a – 3. mjesto

NJEMAČKI JEZIK (mentorica: Mirela Babić, prof.)
Lara Jurić 3. a – 1. mjesto

MATEMATIKA (mentorica: Renata Jasmina Stepanec, prof.)
Matija Šantek 4. a – 2. mjesto
Goran Bakšić 3. a – 3. mjesto

FIZIKA (mentor: Danijel Pranić, prof.)
Antonio Horvatić 2. a – 1. mjesto te 9. mjesto na državnom natjecanju
Ivan Žinić 1. a – 2. mjesto

INFORMATIKA (mentor: Branko Sučević, prof.)
Ivan Novosel 1. a – 2. mjesto
Teo Vučičević 1. a – 3. mjesto

BIOLOGIJA (mentor: Željko Jambrešić, prof.)
Kristina Kladar 1. a – 2. mjesto
Nika Krizmanić 1. a – 3. mjesto
Chiara Mejašić 2. a – 3. mjesto
Gabrijela Zibar – 4. a – 3. mjesto

ELEKTROTEHNIKA (mentor: Branislav Kerošević, prof.)
Domagoj Raf 3. d – 3. mjesto

RAČUNOVODSTVO (mentorica: Suzana Stanković, prof.)
Marija Kaurić 4. b – 2. mjesto

LIDRANO (mentorica: Martina Grbeša, prof.)
Maja Dražić 4. a – prijedlozi za državno natjecanje u kategorijama intervju i literarni rad

Skupna natjecanja
MLADI PODUZETNIK (mentorica: Suzana Stanković, prof.)
Marija Kaurić, Martina Kovačević i Ivana Šantek 4. b – 1. mjesto te 3. mjesto na državnom natjecanju.

VJEŽBENIČKA TVRTKA (mentorica: Suzana Stanković, prof.)
Matea Jajalo, Ivana Šantek, Martina Kovačević i Danijela Jozić 4.b – 3. mjesto

VJERONAUČNA OLIMPIJADA (mentor: Matej Ćavarović, prof.)
Ana Cestarić 1.a, Ivana Kuljanac 2.a, Marija Starčević 3.a i Josipa Antić 3. b – 2. mjesto

KROS EKIPNO (mentor: Antonio Štajdohar, prof.)
Dorijan Gomaz 1.a, Antun Briješki 2.b, Goran Bakšić 3.a i Slobodan Keleuva 3.d – 3. mjesto

Pod mentorstvom prof. Ljerke Iharoš u skupnom su se nastupu na Lidranu predstavili glumci maturanti: Ema Iharoš, Dominik Karaula, Anamarija Muža, Gabrijela Zibar, Robert Đaković, Matea Jajalo i Danijela Jozić.

Ravnateljica je čestitala svim učenicima i mentorima, zahvalila Gradu Glina i gradonačelniku na financiranju terenske nastave u Sinj i Knin te pozvala sve na obilježavanje Dana škole 6. lipnja 2018. na kojem će učenicima biti dodijeljene prigodne nagrade, a za najbolje je u planu u suradnji s Gradom organiziranje izleta za koji je rekla da će ostati iznenađenje do Dana škole.

Izvor: FB Srednja škola Glina